Cuprins

Introducere 3

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SITUAŢIA LEGALĂ A COPILULUI 5

I.1. Noţiune 5

I.2. Considerații generale privitoare la situația juridică a copilului 5

I.3. Obligația de întreținere 7

I.4. Principii ce reglementează autoritatea părintească 15

CAPITOLUL II. CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND FILIAȚIA 18

II.1 Noțiunea de filiație 18

II.2.Aspecte generale privind stabilirea filiației 19

II.3. Dovada filiației 28

II.4 Acțiuni în justiție referitoare la filiație 29

II.5 Aplicarea în timp a dispozițiilor Codului Civil privitoare la filiație 30

CAPITOLUL III. STABILIREA FILIAȚIEI FAȚĂ DE MAMĂ 31

III.1 Stabilirea filiației față de mamă prin faptul nașterii 31

III.2 Stabilirea filiației față de mamă prin recunoaștere 35

III.3 Stabilirea filiației față de mamă prin hotărâre judecătorească 39

III.4 Practică judiciară 41

Concluzii 44

Bibliografie 50

Drept-01

Fisa tehnica

Nr. pagini
50

alte lucrari

16 alte lucrari din aceeași categorie
Produs adăugat pentru comparare.