Cuprins:

Introducere 2

Capitolul I. Noţiunea şi trăsăturile pedepsei 3

1.1Noţiuni generale 3

1.2 Funcţiile pedepsei 4

1.3Categorii de pedepse 6

1.4 Cadrul pedepselor în dreptul penal român 7

1.4.1 Reglementarea pedepselor 7

1.4.2 Referinţe istorice în materia pedepselor 8

1.4.3 Aspecte de drept comparat în materia pedepselor 10

1.5 Aplicarea legii penale în timp în cazul regimului general al pedepselor 12

1.5.1 Aplicarea legii penale în timp în cazul detenţiunii pe viaţă 12

1.5.2 Aplicarea legii penale în timp în cazul pedepsei amenzii 12

1.5.3 Aplicarea legii penale în timp în cazul pedepselor accesorii şi complementare 13

Capitolul II. Pedepsele aplicabile persoanei fizice 15

2.1 Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice 15

2.1.1 Pedeapsa detenţiunii pe viaţă 15

2.1.2 Pedeapsa închisorii 18

2.1.3 Amenda penală 23

2.2 Pedepsele complementare aplicabile persoanei fizice 29

2.2.1 Pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi 29

2.2.2 Degradarea militară 34

2.2.3 Publicarea hotărârii definitive de condamnare 35

2.3 Pedepsele accesorii aplicabile persoanei fizice 35

Capitolul III. Pedepsele aplicabile persoanei juridice 37

3.1 Condiţiile răspunderii penale a persoanei juridice 37

3.2 Pedeapsele aplicabile persoanei juridice 38

Capitolul IV. Practică judiciară 43

Capitolul V. Concluzii 47

Bibliografie 49

drept-11

Fisa tehnica

Nr. pagini
50

alte lucrari

16 alte lucrari din aceeași categorie
Produs adăugat pentru comparare.