Cuprins

Introducere 5

CAPITOLUL I – 7

ASPECTE INTRODUCTIVE 7

I.1 - Instituţiile abilitate pentru lupta împotriva corupţiei 7

I.1.1. Agenţia Naţională De Integritate 7

I.1.2. Direcţia Naţională Anticorupţie 9

I.1.3. Direcţia Generală Anticorupţie 10

I.2 – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 -  Parchetul Naţional Anticorupţie 10

I.2.1. Organizarea şi funcţionarea Parchetului Naţional Anticorupţie 11

I.2.2. Competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie 11

CAPITOLUL II – 13

INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE PREVĂZUTE DE CODUL 13

PENAL ŞI LEGEA 78/2000 13

II.1 – Infracţiuni de corupţie prevăzute de Codul Penal 13

II.1.1 – Luarea de mită 13

II.1.2 – Darea de mită 15

II.1.3 – Cumpărarea de influenţă 17

II.1.4 – Traficul de influenţă 19

I.I.2 –Infracţiunile de corupţie prevăzute de legea 78/2000 22

II.2.1 – Infracţiunile de corupţie 23

II..2.2 – Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie 24

II.2.3 – Infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie 25

CAPITOLUL III  - ELEMENTE METODOLOGICE DE INVESTIGARE A  INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE 27

III.1 – Măsuri speciale de investigare a infracţiunilor de corupţie 27

III.2 – Constatarea infracţiunii flagrante 29

III.3 – Tactica efectuării altor acte de urmărire penală 31

CAPITOLUL IV  - MODALITĂŢI TEHNICO-TACTICE DE EFECTUARE A   FLAGRANTULUI ÎN CAZURI DE CORUPŢIE 40

IV.1 - Alcătuirea echipei de prindere în flagrant 40

IV.2 - Supravegherea locului în care va fi prins făptuitorul 43

IV.3 – Surprinderea efectivă în flagrant 44

CONCLUZII 45

BIBLIOGRAFIE 48

A. Legislaţie: 48

B. Doctrină şi jurisprudenţă: 49

C. Studii şi articole în reviste de specialitate sau prezentate la conferinţe: 51

D. Resurse în format electronic: 52

ANEXE 52

ANEXA 1: MODEL DE PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A INFRACȚIUNII FLAGRANTE 52

drept-10

Fisa tehnica

Nr. pagini
50

alte lucrari

16 alte lucrari din aceeași categorie
Produs adăugat pentru comparare.