Cuprins :

Introducere 3

CAPITOLUL I. Noțiuni introductive: reglementare internă, noţiuni de drept penal, noţiuni de drept procesual penal 5

SECŢIUNEA I.1.  Instituţii specializate în investigarea, prevenirea şi combaterea traficului ilicit de stupefiante pe plan intern 6

SECŢIUNEA I.2. Regimul juridic al drogurilor în dreptul românesc 11

SECŢIUNEA I.2.1 Evoluţia regimului juridic în sfera drogurilor în dreptul românesc 11

SECŢIUNEA I.2.2.  Incriminarea infracţiunilor de trafic ilicit de droguri în dreptul intern 13

SECŢIUNEA I.3 Incriminarea şi sancţionarea consumului şi deţinerii de droguri pentru consum propriu în România 20

CAPITOLUL II . Dinamica tipurilor de droguri 31

SECŢIUNEA II.1. Concepte generale – dependenţă, toleranţă, uz, abuz 31

SECŢIUNEA II.2. Influenţa fizică şi psihosocială a substanţelor psihotrope 37

CAPITOLUL III. Aspecte privind metodele de investigare propriu-zise 48

SECŢIUNEA III.1. Particularitățile cercetării criminalistice a traficului și consumului illicit de droguri 48

SECŢIUNEA III.2. Elemente specifice constatării în flagrant a infracţiunilor de trafic şi consumului ilicit de droguri 51

SECŢIUNEA III.3. Cercetarea la fata locului 56

SECŢIUNEA III.4. Constatări si expertize tehnico-stiintifice și medico-legale 58

SECŢIUNEA III.5. Metode și tehnici speciale de investigare 61

SECŢIUNEA III.6. Aspecte privind procedura percheziţiei domiciliare, corporale şi a sistemelor informatice în material infracţiunilor la regimul drogurilor 64

SECŢIUNEA III.7. Confiscarea specială şi distrugerea drogurilor confiscate 69

SECŢIUNEA III.8. Moduri şi sisteme de operare în cadrul traficului de droguri 71

CAPITOLUL IV. 73

Prevenirea consumului de droguri 73

SECŢIUNEA IV.1. Organisme internaţionale şi europene cu atribuţii de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri 73

SECŢIUNEA IV.2. Asistenţa şi tratamentul dependenţei de droguri 74

SECŢIUNEA IV.3. Prevenirea consumului de droguri în România 76

Concluzii 81

Bibliografie 83

drept-08

Fisa tehnica

Nr. pagini
83

alte lucrari

16 alte lucrari din aceeași categorie
Produs adăugat pentru comparare.