Cuprins 

INTRODUCERE 2

Capitolul I. 5

Consideraţii generale privind judecata 5

I.1 Principiile organizatorice şi procedurale ale judecăţii în prima instanţă 11

I.1.1 Publicitatea fazei de judecată 12

I.1.2 Principiul nemijlocirii 14

I.1.3 Principiul contradictorialităţii 16

I.1.4 Principiul “egalităţii de arme” 16

I.1.5 Principiul oralităţii 17

I.2. Тrăѕăturilе јudесăţii în рrimă inѕtɑnţă 18

I.3 Procedura camerei preliminare 21

I.4 Consideraţii referitoare la judecarea cauzei în primă instanţă 25

I.5 Noutăţi legislative în reglementarea obiectului judecăţii. Privire comparativă asupra dispoziţiilor Vechiului Cod de procedură penală şi a prevederilor Noului Cod de procedură penală 28

Capitolul II. 30

Consideraţii de natură procesuală 30

II.1 Participanţii la judecata procesului penal 30

II.2 Obiectul şi periodizarea judecăţii în prima instanţă 31

II.3 Rezolvarea acţiunii penale 32

II.4 Rezolvarea acţiunii civile 39

Capitolul III. Desfăşurarea judecăţii în primă instanţă 45

III.1 Reguli generale referitoare la desfăşurarea şedinţei de judecată 45

III.2 Activităţile desfăşurate în cadrul judecăţii în primă instanţă 46

III.2.1 Participarea procurorului la judecata în primă instanţă 46

III.2.2 Participarea inculpatului la judecată 47

III.2.3 Participarea celorlalte persoane vătămate, părţi şi a altor subiecţi procesuali la judecată şi drepturile acestora 48

III.2.4 Măsurile premergătoare primului termen de judecată 49

III.2.5 Primul termen al şedinţei de judecată în primă instanţă 50

III.2.6 Procedura abreviată a judecăţii în cazul recunoaşterii învinuirii 51

III.3 Determinarea probatoriului ce urmează a fi administrat potrivit procedurii de drept comun…………. 53

III.4 Cercetarea judecătorească 55

III.5 Dezbaterile judiciare 56

III.6 Schimbarea încadrării juridice a faptei 58

Capitolul IV. Sentinţa penală 59

IV.1 Felurile hotărârilor judecătoreşti 59

IV.2 Structura hotărârilor judecătoreşti 59

IV.3 Redactarea şi semnarea hotărârii judecătoreşti 61

IV.4 Soluţii pe care le poate pronunţa prima instanţă 62

IV.4.1 Soluţii cu privire la acţiunea penală 62

IV.4.2 Soluţii cu privire la acţiunea civilă 62

IV.4.3 Dispoziţiile cu privire la măsurile preventive 62

IV.5 Comunicarea sentinţei penale 62

IV.6 Efectele sentinţei penale nedefinitive 63

Capitolul V. Concluzii şi propuneri de lege ferenda 64

BIBLIOGRAFIE 74

drept-06

Fisa tehnica

Nr. pagini
74

alte lucrari

16 alte lucrari din aceeași categorie
Produs adăugat pentru comparare.