Top vanzari

Contabilitatea si gestiunea rezultatului...

Pret 200,00 lei

Contabilitatea de gestiune înregistrează cheltuielile pe destinaţii, prin colectarea şi repartizarea lor pe obiect de activitate pentru calculul costului produselor, serviciilor, activităţilor şi funcţiilor. Aşadar, în actualul sistem de contabilitate „cheltuiala” face parte din obiectul contabilităţii financiare, iar „costul” şi calculul acestuia reprezintă obiectul contabilităţii interne de gestiune.

Taxa pe valoare adaugata.Contabilitate si...

Pret 240,00 lei

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) reprezintă principalul impozit indirect, aplicat asupra cifrei de afaceri nete, ceea ce semnifică diferenţa între ieşiri (vânzări, prestări de servicii) şi intrări ( achiziţii de bunuri şi servicii de la terţi, ceea ce reprezintă o marjă de acumulare la nivelul întreprinderii, denumită valoare adăugată (surplusul de valaore creat de un agent economic, peste cuantumul cumpărărilor externe) .

Problematica calificativelor in invatamantul...

Pret 180,00 lei

Viața școlii se află sub semnul valorii și valorizării, astfel încât nimic din ceea ce se petrece în acest mediu nu scapă de exercițiul axiologic, de atribuire a unor valori, de acea semnificarea și evaluarea reprezintă un moment foarte important al procesului didactic.

Sensul termenului ”evaluare” permite numeroase conotații, în funcție de realitățile educaționale ce sunt avute în vedere:evaluarea sistemului de învățământ, evaluarea programelor,evaluarea profesorilor, evaluarea elevilor,etc.

Institutia sefului de stat

Pret 260,00 lei

Іnstіtuțіɑ șefuluі de stɑt îșі ɑre оrіgіneɑ în іstоrіɑ lumіі, ɑ sіstemelоr stɑtɑle. Dіn tоtdeɑunɑ, cоlectіvіtățіle umɑne оrgɑnіzɑte ɑu ɑvut un cоnducătоr, recunоscut оrі іmрus în cоntextul îmрrejurărіlоr іstоrіce. Cu ɑtât mɑі mult țărіle, cоnceрute cɑ mɑrі cоlectіvіtățі umɑne gruрɑte рe terіtоrіі mɑі mult оrі mɑі рuțіn întіnse, delіmіtɑte рrіn frоntіere, ɑu cuрrіns în sіstemul оrgɑnіzărіі lоr роlіtіce șі іnstіtuțіɑ șefuluі stɑtuluі.

Influenta stresului ocupational asupra vietii...

Pret 240,00 lei

Viaţa de familie şi stresul constituie două mari concepte de larg interes atât la nivel academic, în domeniul psihologiei, în practica managementului resurselor umane, dar şi la nivelul interesului omului obişnuit, care simte, evaluează cognitiv, percepe, acţionează, se manifestă. Abordarea acestora atât teoretic cât şi practic s-a realizat în mod diferenţiat, pe de o parte stresul, iar pe de altă parte, viaţa de familie.

Infractiunea de inducere in eroare a organelor...

Pret 320,00 lei

În orice sistem penal infracțiunile contra înfăptuirii justiției joacă rolul de sprijin a desfășurării în bune condiții a procedurilor judiciare. Din nefericire, de-a lungul timpului protecția penală a înfăptuirii justiției a fost aplicată într-un mod insuficient și ineficient, luând în considerare numărul mare de persoane care depun mărturie mincinoasă sau numărul de persoane care depun plângeri penale pentru a împiedica desfășurarea unui proces civil. 

Instituţiile bancare deţin un important rol în cadrul sectorului economic – financiar, în buna funcţionare a agenţilor economici, astfel că de-a lungul timpului a reprezentant o permanentă preocupare creearea unui sistem bancar funcţional, capabil să ofere o largă gamă de produse şi servicii, care să satisfacă solicitările tuturor potenţialilor clienţi, de la apariţia primelor forme bancare până în prezent.

Analiza diagnostic a domeniului resurse umane...

Pret 200,00 lei

Resursele umane sunt considerate ca fiind una dintre cele mai importante surse ale firmelor de astăzi. Managementul resurselor umane este mai important decât alte surse competitive, deoarece acești oameni folosesc alte active în organizație, care tind să creeze competitivitatea pemtru a atinge acele obiective. Astfel, organizațiile trebuie să înțeleagă așteptările forței de muncă, în scopul de a atinge performanța dorită. Realizarea așteptărilor angajaților va permite dezvoltarea comportamentului dorit al angajaților din organizație. 

Produs adăugat pentru comparare.