Top vanzari

Contabilitatea si gestiunea rezultatului...

Pret 200,00 lei

Contabilitatea de gestiune înregistrează cheltuielile pe destinaţii, prin colectarea şi repartizarea lor pe obiect de activitate pentru calculul costului produselor, serviciilor, activităţilor şi funcţiilor. Aşadar, în actualul sistem de contabilitate „cheltuiala” face parte din obiectul contabilităţii financiare, iar „costul” şi calculul acestuia reprezintă obiectul contabilităţii interne de gestiune.

Institutia sefului de stat

Pret 260,00 lei

Іnstіtuțіɑ șefuluі de stɑt îșі ɑre оrіgіneɑ în іstоrіɑ lumіі, ɑ sіstemelоr stɑtɑle. Dіn tоtdeɑunɑ, cоlectіvіtățіle umɑne оrgɑnіzɑte ɑu ɑvut un cоnducătоr, recunоscut оrі іmрus în cоntextul îmрrejurărіlоr іstоrіce. Cu ɑtât mɑі mult țărіle, cоnceрute cɑ mɑrі cоlectіvіtățі umɑne gruрɑte рe terіtоrіі mɑі mult оrі mɑі рuțіn întіnse, delіmіtɑte рrіn frоntіere, ɑu cuрrіns în sіstemul оrgɑnіzărіі lоr роlіtіce șі іnstіtuțіɑ șefuluі stɑtuluі.

Influenta stresului ocupational asupra vietii...

Pret 240,00 lei

Viaţa de familie şi stresul constituie două mari concepte de larg interes atât la nivel academic, în domeniul psihologiei, în practica managementului resurselor umane, dar şi la nivelul interesului omului obişnuit, care simte, evaluează cognitiv, percepe, acţionează, se manifestă. Abordarea acestora atât teoretic cât şi practic s-a realizat în mod diferenţiat, pe de o parte stresul, iar pe de altă parte, viaţa de familie.

Instituţiile bancare deţin un important rol în cadrul sectorului economic – financiar, în buna funcţionare a agenţilor economici, astfel că de-a lungul timpului a reprezentant o permanentă preocupare creearea unui sistem bancar funcţional, capabil să ofere o largă gamă de produse şi servicii, care să satisfacă solicitările tuturor potenţialilor clienţi, de la apariţia primelor forme bancare până în prezent.

Analiza diagnostic a domeniului resurse umane...

Pret 200,00 lei

Resursele umane sunt considerate ca fiind una dintre cele mai importante surse ale firmelor de astăzi. Managementul resurselor umane este mai important decât alte surse competitive, deoarece acești oameni folosesc alte active în organizație, care tind să creeze competitivitatea pemtru a atinge acele obiective. Astfel, organizațiile trebuie să înțeleagă așteptările forței de muncă, în scopul de a atinge performanța dorită. Realizarea așteptărilor angajaților va permite dezvoltarea comportamentului dorit al angajaților din organizație. 

Produs adăugat pentru comparare.