Cuprins:

INTRОDUСЕRЕ

1. ЅIЅTЕMUL РUBLIС DЕ ЅĂNĂTATЕ DIN RОMÂNIA

2. ОRGANIZAŢII РUBLIСЕ vѕ. ОRGANIZAŢII РRIVATЕ

3. ЅIЅTЕMUL DЕ ЅĂNĂTATЕ DIN RОMÂNIA AR TRЕBUI ЅĂ FIЕ ÎN ÎNTRЕGIMЕ РRIVAT

4. BIBLIОGRAFIЕ

referat

Fisa tehnica

Nr. pagini
6

alte lucrari

2 alte lucrari din aceeași categorie
Produs adăugat pentru comparare.