CUPRINS

CAPITOLUL 1. IMPORTANȚA TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ A TEMEI TRATATE

1.1. Justificarea alegerii temei..................................................................................5 

1.2. Importanța disciplinei "Efectuarea analizelor specifice în industria alimentară" în procesul de instruire al elevilor.....................................................................8

1.3. Relaţia interdisciplinară....................................................................................11

CAPITOLUL 2: LUCRĂRI DE LABORATOR EFECTUATE  ÎN  CADRUL MODULULUI „ EFECTUAREA ANALIZELOR SPECIFICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ LA OBŢINEREA PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ”

2.1 Analiza  senzorială – metodă de apreciere a calităţii materiilor prime şi produselor finite din industria produselor de origine animală ..........................................13

2.1.1.Analiza senzorială a cărnii.................................................................13 

2.1.2. Analiza senzorială a peştelui.............................................................14

2.1.3. Analiza senzorială a laptelui.............................................................17

2.1.4. Analiza senzorială a semiconservelor de peşte.................................18

                        2.1.5. Analiza senzorialăa preparatelor din carne în membrană.................19

                        2.1.6. Analiza senzorială a produselor lactate............................................20

2.2.  Metode fizico-chimice de analiză a materiilor prime şi produselor finite  din din industria produselor de origine animală.......................................................................24

2.2.1. Aprecierea prospeţimii cărnii prin identificarea amoniacului (Nessler)..................................................................................................................24

2.2.2. Determinarea ph-ului carnii...............................................................25

2.2.3. Identificarea hidrogenului sulfurat....................................................26

2.2.4. Identificarea azotiţilor........................................................................27

2.2.5. Determinarea gradului de impurificare a laptelui…………………..27

2.2.6. Determinarea densității laptelui.........................................................29

2.2.7. Determinarea conţinutului de grăsime. Metoda acido-butirometrica (Gerber)…………………………………………………………………………....29

2.2.8. Determinarea acidității laptelui……………………………………..31

2.2.9. Determinarea cazeinei din lapte…………………………………….32

CAPITOLUL 3. STRATEGII ALTERNATIVE DE EVALUARE ÎN CADRUL ORELOR DE LABORATOR LA DISCIPLINA "EFECTUAREA ANALIZELOR SPECIFICE IN INDUSTRIA ALIMENTARĂ"

            3.1. Definire, terminologie și importanța evaluării la disciplina "Efectuarea analizelor specifice în industria alimentară"………………………………………….....34 

            3.2. Funcțiile evaluării…………………………………………………………...35

            3.3. Formele evaluării. Caracteristici …………………………………………...36  

            3.4. Metode și instrumente tradiționale de evaluare …………………………….39

3.4.1. Evaluarea orală……………………………………………………39

3.4.2. Evaluarea scrisă…………………………………………………...41

3.4.3. Evaluarea practică………………………………………………...42

            3.5. Metode complementare și alternative de evaluare………………………….42

                        3.5.1. Portofoliul………………………………………………………...42

                        3.5.2. Tehnică 3-2-1……………………………………………………..43

                        3.5.3. Metodă R.A.I……………………………………………………..43

                        3.5.4. Observarea curentă și sistematică a comportamentului și a activității elevilor…………………………………………………………………………………..44

                        3.5.5. Proiectul…………………………………………………………..45

                        3.5.6. Autoevaluarea…………………………………………………….46

                        3.5.7. Fișa pentru activitatea personală a elevului………………………47

3.5.8. Referatul…………………………………………………………..47

 3.6. Tipuri de teste folosite la disciplină “Efectuarea analizelor specific în industria alimentară”………………………………………………………………………47

3.6.1. Itemi obiectivi………………………………………………….....51

3.6.2. Itemi semiobiectivi…………………………………………….....52

3.6.3. Itemi subiectivi…………………………………………………...54

3.6.4. Testul de evaluare initial………………………………………....55

3.6.5. Teste formative…………………………………………………..57

3.6.6. Teste sumative…………………………………………………...59

3.7. Procesul de notare. Factorii perturbatori ai aprecierii și notării…………...63

3.8. Proiectarea activităţii didactice la disciplina“Efectuarea analizelor specifice în industria alimentară”........................................................................................................65

                        3.8.1. Lecția- formă principală de desfășurare a procesului de invățământ……………………………………………………………………………….65

                        3.8.2. Tipuri de lecţii…………………………………………………….66

                        3.8.3. Elaborare proiecte de lecție la disciplina  "Efectuarea analizelor specifice în industria alimentară"………………………………………………………..67

CAPITOLUL 4: EXPERIMENTUL PEDAGOGIC ÎN CADRUL  DISCIPLINEI "EFECTUAREA ANALIZELOR SPECIFICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ"

4.1. Consideraţii teoretice asupra activităţii de cercetare şi metodica cercetării....97

4.2. Stabilirea ipotezei, a obiectivelor şi metodologia cercetării............................97

4.3. Etapele experimentului pedagogic comparativ ..............................................100

            4.4. Concluziile experimentului pedagogic comparativ ........................................111

CONCLUZII.....................................................................................................................113

BIBLIOGRAFIE .............................................................................................................116 

ANEXE .............................................................................................................................118

industria alimentara-02

Fisa tehnica

Nr. pagini
118

alte lucrari

1 alt produs in aceeasi categorie:
Produs adăugat pentru comparare.