etichete

    Nu s-au specificat încă etichete.
Referate

Marketing

Colectie de lucrari de licenta realizate din domeniul Marketing, lucrari ce pot servi ca model de elaborare si sursa de documentare pentru propria dvs. lucrare de absolvire.

Filtre active

Analiza mediului extern si a modului de...

Pret 180,00 lei

Organizarea activităţii de marketing poate fi realizată atât în cadrul structurilor organizatorice tradiţionale ale companiei, dar şi prin intermediul unei structuri diferite, ca de pildă, compartimentul de marketing. În astfel de situaţii, toate activităţiile de marketing revin compartimentului de marketing, care prezintă un rol şi o poziţie bine delimitate în sistemul organizatoric al companiei . În cazul firmelor mari există mai mulţi specialişti în marketing (personalul de publicitate, directori de produs şi de marcă, directorii pentru segmente de piaţă şi personalul prestator de servicii).

Analiza performantelor si propuneri de...

Pret 240,00 lei

Benchmarking-ul este un reper topometric permanent utilizat ca punct de referinţă în stabilirea altitudinilor, un standard în raport cu care se poate măsura ceva, sau o unitate-standard utilizată ca bază de referinţă în comparaţii şi este identificată în mod suficient de detaliat, astfel încât să permită poziţionarea comparativă a altor elemente, corespunzând unui nivel situat peste, sub sau la nivelul referenţialului.    

Analiza activităţii întreprinderii reprezintă un ansamblu de concepte, tehnici şi instrumente care asigură tratarea informaţiilor interne şi externe în vederea formulării unor aprecieri pertinente referitoare la situaţia economico – financiară şi strategică a acesteia, la nivelul şi calitatea performanţelor sale, la gradul de risc într-un mediu concurenţial extrem de dinamic.

Evaluarea mediului de marketing si a...

Pret 260,00 lei

Termenul de marketing include în esenţa sa, ideea de acţiune, de activitate, de dinamism, de atenţie pe care întreprinderile trebuie să o aibă faţă de piaţă, pentru a îi cunoaşte caracteristicile şi a fi în măsură să o influenţeze  şi să o cucerească; concept managerial modern, concretizat în planificarea, organizarea, executarea şi controlul tuturor activităţilor interne şi externe ale firmei, în sensul orientării lor către piaţa de desfacere a unităţii, astfel încât obiectivele urmărite de aceasta să se realizeze prin satisfacerea superioară şi cu maximum de profit pentru ea a nevoilor, cerinţelor şi dorinţelor clienţilor cărora le sunt oferite produsele şi serviciile. Satisfacerea nevoilor consumatorului reprezintă conţinutul esenţial al conceptului de marketing.

Promovarea prin targuri si expozitii a...

Pret 150,00 lei

Marketingul, ca activitate practică nu datează de ieri, ci are o istorie îndelungată. În decursul vremii, funcţia de marketing a fost definită în mod diferit, corespunzător stadiilor de dezvoltare atinse, ajungând în stadiul actual prin adaptări succesive. Definirea rolului marketingului a fost în mare măsură dependentă de dezvoltarea relaţiei produs – piaţă. 

Pretul si rolul sau in realizarea obiectivelor...

Pret 140,00 lei

Prețul nu este doar un instrument al recuperării cheltuielilor firmei și al aproprierii beneficiilor din vânzarea de produse , el este un veritabil mijloc de a valorifica nivelul resurselor unei companii și a oportunităților din mediul exterior acesteia, un barometru al posibilității firmei de a se adapta la cerințele tot mai exigente ale mediului și a capacității de influențare a acestuia. Așadar, prețul se înscrie cu valențe extrem de însemnate în arsenalul sferei de cercetare cuprinse de știința marketingului. 

Strategia interna in cadrul SC....SRL

Pret 230,00 lei

Firmele în general, acţionează într-un mediu de piaţă dinamic şi complex. Firmele în funcţie de obiectivele lor, stabilite în raport cu propriile posibilităţi şi cu evoluţiile posibile din cadrul pieţelor, pot decide să utilizeze una sau mai multe strategii competitive de piaţă: strategii ale câmpurilor de piaţă, strategii ale câmpurilor strategice de afaceri, strategii de areal, strategii concurenţiale şi strategii de fidelizare

Produs adăugat pentru comparare.