etichete

    Nu s-au specificat încă etichete.
Referate

Filtre active

Activitatile de grup dirijate.Rolul lor in...

Pret 160,00 lei

Prin disciplinele tehnologice, atât cultura de specialitate cât şi laboratorul tehnologic şi instruirea practică elevii dobândesc cunoştinţe, priceperi şi deprinderi specifice meseriei, se dezvoltă creativitatea, gândirea tehnică.

 Formarea competenţelor profesionale a tinerilor ce au absolvit liceul tehnologic sau o şcoală profesională este asigurată prin instruirea lor completă şi progresivă, în timpul şcolarizării, pornind de la problemele generale ale domeniului spre cele specifice unui grup de meserii. 

Utilizarea unor strategii alternative de...

Pret 290,00 lei

Industria Alimentară reprezintă un domeniu prioritar în cadrul economiei naţionale, produsele alimentare  fiind de importanţă strategică. Producerea alimentelor  se realizează în conformitate cu normele de igienă interne şi internaţionale şi în concordanţă cu cerinţele consumatorilor.

Asigurarea creşterii calitative şi cantitative a producţiei alimentare, prin valorificarea potenţialului productiv şi a principiilor care promovează inocuitatea alimentelor şi standardele de calitate, se realizează prin pregătirea forţei de muncă la nivelul standardelor europene.

Produs adăugat pentru comparare.