Lucrari de Licenta, realizate de redactori specializati - licentiat.ro

Lucrari de Licenta

Documentare online unde veti gasi o colectie de lucrari de licenta realizate in diverse domenii, lucrari ce pot servi ca model de elaborare si sursa de documentare pentru propria dvs. lucrare de absolvire.

Filtre active

Consecventa doctrinara si elementele concrete...

Pret 200,00 lei

Domeniul doctrinelor politice nu se poate încadra în cel al unei ştiinţe în sensul propriu al cuvântului şi aceasta deoarece în spaţiul studiat regăsim atât elementele ale ştiinţelor sociale şi umane, dar şi elemente de cultură, mentalitate şi civilizaţie.Din aceste considerente, doctrinele politice se consideră a fi un domeniu al ştiinţelor politice în sens larg, având un rol explicativ doar pentru comprehensiunea distinctelor situaţii politice nu şi pentru a explica din punct de vedere teoretic situaţii politice specifice, decât în situaţii excepţionale. 

Valoarea liturgica si teologica a imunografiei...

Pret 130,00 lei

Cɑlendɑrul este un sistem de măsurɑre ɑ timpului fizic şi cɑlende vine de lɑ cɑleo cɑre înseɑmnă ɑ chemɑ, căci în primɑ zi ɑ fiecărei luni cetăţenii romɑni erɑu chemɑţi în forum lɑ ɑdunɑreɑ publiă pentru ɑ li se ɑduce lɑ cunoştinţă lucruri de interes public. Urmărind trecereɑ timpului fizic, omul ɑ ɑjuns să delimiteze perioɑdele ciclice ɑle ɑcestor şi ɑstfel s-ɑ ɑjuns lɑ delimitɑreɑ zilelor, săptămânilor, ɑnilor, orelor, minutelor, ş.ɑ.m.d. 

Analiza diagnostic a domeniului resurse umane...

Pret 200,00 lei

Resursele umane sunt considerate ca fiind una dintre cele mai importante surse ale firmelor de astăzi. Managementul resurselor umane este mai important decât alte surse competitive, deoarece acești oameni folosesc alte active în organizație, care tind să creeze competitivitatea pemtru a atinge acele obiective. Astfel, organizațiile trebuie să înțeleagă așteptările forței de muncă, în scopul de a atinge performanța dorită. Realizarea așteptărilor angajaților va permite dezvoltarea comportamentului dorit al angajaților din organizație. 

Constrangerea bugetara in mediul militar

Pret 200,00 lei

Elaborarea bugetului apărării este procesul prin care sunt alocate resurse financiare pentru dotarea, personalul, infrastructura şi programele ministerului apărării. Rezultatul final este bugetul apărării, adică o estimare pe capitole a resurselor planificate şi a cheltuielilor de operare necesare ministerului apărării şi instituţiilor asociate pe o anumită perioadă de timp. 

Familiile monoparentale sunt cele formate dintr-un singur părinte și copiii lui, care conviețuiesc împreună într-un singur menaj temporar sau permanent. Acest tip de familie atipică poate apărea în urma: decesului unuia dintre părinți, a divorțului, a abandonului familiei, apariției unui copil și creșterii acestuia din afara căsătoriei, adopției realizată de către o persoană fără posibilități fiziologice de a avea copii (sterilă) sau rămasă fără copii care dorește să întrețină și/sau să crească unul sau mai mulți copii.

Analiza mediului extern si a modului de...

Pret 180,00 lei

Organizarea activităţii de marketing poate fi realizată atât în cadrul structurilor organizatorice tradiţionale ale companiei, dar şi prin intermediul unei structuri diferite, ca de pildă, compartimentul de marketing. În astfel de situaţii, toate activităţiile de marketing revin compartimentului de marketing, care prezintă un rol şi o poziţie bine delimitate în sistemul organizatoric al companiei . În cazul firmelor mari există mai mulţi specialişti în marketing (personalul de publicitate, directori de produs şi de marcă, directorii pentru segmente de piaţă şi personalul prestator de servicii).

Impactul crizei economice asupra asigurarilor...

Pret 280,00 lei

Asigurarea creditelor deţine un loc deosebit în cadrul asigurării pentru riscuri financiare care are drept scop să protejeze comercianţii şi producătorii împotriva daunelor financiare generate de insolvabilitatea cumpărătorilor care au achiziţionat bunuri pe credit. Riscurile aferente activităţii comerciale pot îmbrăca o varietate de forme: riscul de neplată, riscul de întârziere la plată, riscul politic, riscul de catastrofe naturale, riscul monetar, etc.

Aspecte teoretice si practice privind filiatia...

Pret 240,00 lei

Filiaţia este raportul care leagă pe un copil de părinţii săi. Filiaţia este un element fundamental al stării civile, care produce numeroase efecte juridice de ordin personal (numele, drepturile şi îndatoririle părinteşti etc.) şi patrimonial (dreptul la întreţinere, drepturi succesorale etc.). Din filiaţie rezultă rudenia, care uneşte între ele persoanele făcând parte din aceeaşi familie. Rudenia este legătura bazată pe descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun.

Produs adăugat pentru comparare.