Lucrari de Licenta, realizate de redactori specializati - licentiat.ro

Lucrari de Licenta

Documentare online unde veti gasi o colectie de lucrari de licenta realizate in diverse domenii, lucrari ce pot servi ca model de elaborare si sursa de documentare pentru propria dvs. lucrare de absolvire.

Filtre active

Instituţiile bancare deţin un important rol în cadrul sectorului economic – financiar, în buna funcţionare a agenţilor economici, astfel că de-a lungul timpului a reprezentant o permanentă preocupare creearea unui sistem bancar funcţional, capabil să ofere o largă gamă de produse şi servicii, care să satisfacă solicitările tuturor potenţialilor clienţi, de la apariţia primelor forme bancare până în prezent.

Factori psihologici asociati esecului sau...

Pret 200,00 lei

Când vorbim despre dietă trebuie să privim lucrurile global, şi anume să vedem rolul dietei în actul nutriţional, istoricul conceptului, etapele dezvoltării, necesitatea adoptării şi de ce nu, să acordăm o atenţie cuvenită şi mediului socio-cultural. Dieta nu  poate fi abordată ca un proces de sine stătător, ea este influenţată de foarte mulţi factori, de la cei istorici, culturali, sociali, până la factorii psihologici.

Calitatea vietii in raport cu dezvoltarea...

Pret 280,00 lei

Când spunem ”calitatea vieții” ne gândim la caracterul bun sau mai puțin al vieții omului. Până la apariția acestui concept au existat secole de preocupare pentru viața omului: perspectiva principală a acestei preocupări reprezentând-o fericirea, problematica ei apărând încă din Antichitate. Târziu în raport cu problematica fericii, apărea acest concept de ”calitatea vieții”,și anume în a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Comunicarea politica in retelele sociale

Pret 280,00 lei

Comunicarea a însoţit omul pe parcursul întregii sale existenţe şi evoluţii, în toate genurile de activităţi în care a fost implicat.

Cercetarea comunicării de masă, stimulată de preocuparea privind influenţa politică a cotidianelor de mare tiraj şi consecinţele morale şi sociale ale filmului şi radioului, îşi are originile la începutul sec al XX-lea. Comunicarea a fost studiată din dorinţa de a testa şi de a spori eficienţa şi influenţa în domeniul educaţiei, telecomunicaţiilor, publicităţii, relaţiilor publice şi relaţiilor interumane.

Greenpeace international si rolul sau asupra...

Pret 280,00 lei

GreenPeace Internaţional - organizaţie internaţională independentă care foloseşte confruntarea creativă, non-violentă pentru a expune probleme de mediu globale şi pentru a forţa adoptarea unor soluţii care sunt esenţiale pentru un viitor verde şi paşnic. 

Scopul Greenpeace este de a asigura capacitatea planetei Pământ de a perpetua viaţa în toată diversitatea ei.

Prevenirea si controlul delincventei...

Pret 240,00 lei

Delincvenţa juvenilă, deşi reprezintă doar o formă a devianţei (de natură penală), este un fenomen complex care defineşte ansamblul comportamentelor/conduitelor minorilor aflate în conflict cu valorile ocrotite de norma penală. Perspectiva juridică nu poate realiza delimitări tranşante între specificul conduitelor delictuale ale tinerilor şi particularităţile comportamentului infracţional al adulţilor, deoarece ea nu permite identificarea cauzelor, ci doar fixarea unui criteriu unilateral, cu ajutorul căruia putem discrimina între o conduită ilicită, deviantă de la norma legală şi un comportament socialmente acceptat.  

Consecventa doctrinara si elementele concrete...

Pret 200,00 lei

Domeniul doctrinelor politice nu se poate încadra în cel al unei ştiinţe în sensul propriu al cuvântului şi aceasta deoarece în spaţiul studiat regăsim atât elementele ale ştiinţelor sociale şi umane, dar şi elemente de cultură, mentalitate şi civilizaţie.Din aceste considerente, doctrinele politice se consideră a fi un domeniu al ştiinţelor politice în sens larg, având un rol explicativ doar pentru comprehensiunea distinctelor situaţii politice nu şi pentru a explica din punct de vedere teoretic situaţii politice specifice, decât în situaţii excepţionale. 

Valoarea liturgica si teologica a imunografiei...

Pret 100,00 lei

Cɑlendɑrul este un sistem de măsurɑre ɑ timpului fizic şi cɑlende vine de lɑ cɑleo cɑre înseɑmnă ɑ chemɑ, căci în primɑ zi ɑ fiecărei luni cetăţenii romɑni erɑu chemɑţi în forum lɑ ɑdunɑreɑ publiă pentru ɑ li se ɑduce lɑ cunoştinţă lucruri de interes public. Urmărind trecereɑ timpului fizic, omul ɑ ɑjuns să delimiteze perioɑdele ciclice ɑle ɑcestor şi ɑstfel s-ɑ ɑjuns lɑ delimitɑreɑ zilelor, săptămânilor, ɑnilor, orelor, minutelor, ş.ɑ.m.d. 

Analiza diagnostic a domeniului resurse umane...

Pret 200,00 lei

Resursele umane sunt considerate ca fiind una dintre cele mai importante surse ale firmelor de astăzi. Managementul resurselor umane este mai important decât alte surse competitive, deoarece acești oameni folosesc alte active în organizație, care tind să creeze competitivitatea pemtru a atinge acele obiective. Astfel, organizațiile trebuie să înțeleagă așteptările forței de muncă, în scopul de a atinge performanța dorită. Realizarea așteptărilor angajaților va permite dezvoltarea comportamentului dorit al angajaților din organizație. 

Constrangerea bugetara in mediul militar

Pret 200,00 lei

Elaborarea bugetului apărării este procesul prin care sunt alocate resurse financiare pentru dotarea, personalul, infrastructura şi programele ministerului apărării. Rezultatul final este bugetul apărării, adică o estimare pe capitole a resurselor planificate şi a cheltuielilor de operare necesare ministerului apărării şi instituţiilor asociate pe o anumită perioadă de timp. 

Produs adăugat pentru comparare.